Inisiatif-inisiatif yang telah diputuskan oleh YAB Perdana Menteri adalah merupakan sebahagian daripada Pakej Rangsangan Ekonomi dan Bantuan Rakyat dalam menangani isu kewangan akibat wabak COVID-19.