4 Inisiatif Tambahan oleh YAB Perdana Menteri

24 March 2020|Categories: News & Highlights|

Inisiatif-inisiatif yang telah diputuskan oleh YAB Perdana Menteri adalah merupakan sebahagian daripada Pakej Rangsangan Ekonomi dan Bantuan Rakyat dalam menangani isu kewangan akibat wabak COVID-19.